Contact: Sportschool Kreijtz
Telefoon: 026 4423642
18-06-2017

Clubkampioenschappen 2017

Op zaterdag 10 juni 2017 werd in de sporthal van wijkcentrum 'De Vredenburcht' in Vredenburg weer de clubkampioenschappen judo van Sportschool Kreijtz gehouden.

Op zaterdag 10 juni 2017 werden weer de clubkampioenschappen judo voor de jeugd van Sportschool Kreijtz gehouden. Helaas moesten we wel weer constateren dat ook nu weer sprake was van een terugloop in de animo om hieraan mee te doen. En dat is jammer, want niet alleen kan een (jonge) judoka hier op een laagdrempelige manier voor het eerst kennis maken met een recreatieve vorm van wedstrijdjudo. Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om het geleerde van het afgelopen seizoen in de praktijk te brengen. Voor de meer ervaren judoka geldt dat het sportieve element, zich te meten aan tegenstanders uit eigen trainingsgroep of juiste tegen die uit andere groepen, en leuke en sportieve uitdaging kan vormen.

Wat in positieve zin opviel was dat de deelnemers allen een bijzonder gemotiveerde indruk maakten, wat resulteerde in veelal 'open' wedstrijden, waarin de judoka's voor de winst gingen en daarbij soms fraaie dingen lieten zien.Ook positief was het feit dat soms relatief onervaren judoka's onbevangen de strijd aan gingen met meer ervaren tegenstanders en daarbij niets cadeau geven. Harry Kreijtz denkt er dan ook over om voor een volgend toernooi niet alleen prijzen voor de nummers één, twee en drie uit te reiken, maar naast de herinneringsmedailles ook een aanmoedigingsprijs in te gaan stellen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

De uitslagen van deze dag volgen z.s.m.