Start van het seizoen 2022-2023

Het nieuwe seizoen gaat beginnen. We hopen dat iedereen de afgelopen weken lekker heeft kunnen uitrusten en gaan nu weer fris en fruitig van start – met een aantal veranderingen.

Allereerst is er het afscheid van judotrainer Willem. Zijn plek moet worden opgevuld en dat is nog geen sinecure. Er is inmiddels contact gelegd met een zeer ervaren en hoog aangeschreven sensei; mogelijk dat deze binnenkort een of twee proeflessen wil gaan doen om te zien of er een klik is tussen hem en de judoka’s. Tot die tijd zal Harry de jongsten lesgeven en Jürgen de oudere pupillen trainen.

Daarnaast zal er voor de oudere judoka’s een ietwat aangepast lesprogramma worden ingevoerd, waarbij er meer nadruk wordt gelegd op het trainen van de Kata’s. En in het verlengde hiervan, heeft Harry een van de beste trainers in Nederland weten uit te nodigen, om een aantal van die lessen te verzorgen. Wel belangrijk om te weten: we gaan er van uit dat ook de judoka’s met een lagere gradaties hiervan kunnen en zullen mee profiteren.

Ten slotte zijn er ook een aantal wijzigingen in het lesrooster, met name ingegeven doordat de lessen Jiu-Jitsu helaas zijn komen te vervallen. De details zijn terug te lezen in het lesrooster.

Kata training voor 1ste kyu judoka’s

Door de jaren heen heeft Sportschool Kreijtz vele sporters naar de 1ste dan graad gebracht. Onder de huidige judoka’s lopen een behoorlijk aantal getalenteerde ‘bruine banders’ rond, die nu de kans krijgen om ook die stap te maken

Onze judotrainer Willem van Strijland heeft, in samenspraak met Harry Kreijtz, een Kata trainingsprogramma opgezet, om de 1ste kyu judoka’s bij Sportschool Kreijtz de gelegenheid te geven toe te werken naar het examen voor de 1ste dan.

Het was zoeken naar een geschikte locatie en een passend tijdstip, en deze hebben wij uiteindelijk gevonden op onze vertrouwde locatie Arnhem – Vredenburg, Wijkcentrum Slochterenweg 29, in de sporthal van het wijkcentrum. Deze Kata training vindt plaats op zondag, tussen 9:00 en 11:00 uur in de ochtend. Tot aan de zomervakantie zal deze training om de twee weken plaatsvinden. De exacte data zijn terug te vinden in het lesrooster. Bij bewezen succes hopen wij deze training na de zomervakantie op wekelijkse basis of in een andere vorm voort te zetten.

De trainingen worden ook ondersteund door enkele 1ste dan judoka’s die ook hun medewerking hebben toegezegd.

Alle judoka’s die zich hiervoor kwalificeren zijn inmiddels schriftelijk uitgenodigd.

Kerstboodschap 2021 van Harry Kreijtz

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Kerstvakantie
In verband met de kerstvakantie zijn de dojo’s van Sportschool Kreijtz gesloten vanaf zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022.
Maandag 10 januari 2022 beginnen we weer, onder voorbehoud van de beperkingen en mogelijkheden.

Beperkingen vanwege corona
De avondlockdown waarmee tussen 17:00 uur en 05:00 uur alles gesloten is, heeft ook onze trainingen getroffen. We wachten op de uitkomst van de eerstvolgende persconferentie van 14 januari 2022, of elke eerder moment dat onze overheid dat nodig acht. De opkomst van de omikron variant brengt daarin grote onzekerheden mee.

Alle judolessen die op zaterdag tussen 09:00 en 13:00 uur in sporthal Vredenburg, Slochterenweg 29 in Arnhem worden gehouden, kunnen voor alsnog gewoon doorgaan. Het locatieadres is Arnhem – Vredenburg, Wijkcentrum Slochterenweg 29. Judoka’s van de andere locaties kunnen hier ook komen trainen. Voor inlichtingen: tel. 026 – 442 36 42 of e-mail h.kreijtz@chello.nl

Karate-examens
De karate-examens voor de locaties de Symfonie en Rijkerswoerd zijn wel doorgegaan, op respectievelijk dinsdag 7 december en 14 december jl.
Karateleraar Danny Hooghoff en ondergetekende waren zeer tevreden over het niveau.

Judo-examens
Deze examens worden, voor alle locaties, gehoudenop zaterdag 18 december in sporthal Vredenburg, op het hierboven vermeldde adres.

Aanpassing contributie
Onze huidige contributie is voor het laatst bijgesteld in 2019. Vanaf 2022 wordt de contributie aangepast met een lichte verhoging, als gevolg van gestegen (huur-)kosten. Vóór maart 2022 ontvangt u hierover meer informatie.

Mede namens alle medewerkers wensen we iedereen een voorspoedig en gezondheid 2022!
Harry en Stanny Kreijtz